Disclaimer

Disclaimer

  • 'Transgender Styling' is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt".
  • 'Transgender Styling' geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  • 'Transgender Styling' kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of niet rechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site".